Werkwijze

Bij het eerste consult zal het vragenformulier (zie afspraak maken) met u worden doorgenomen om zodoende meer inzicht te krijgen in de ontstaanswijze uw huidige klachten. Doorgemaakte ziekten, trauma’s, operaties of langdurige stress gerelateerde omstandigheden kunnen van belang zijn

Vervolgens vindt een lichamelijk onderzoek plaats op de drie onderling afhankelijke syste­men (be­wegings­apparaat, inwendige organen, cranio­-sacraal systeem) om zodoende de oorzaak (bewegingsverlies) te vinden voor de huidige klachten. Op basis van bovenstaande resultaten, die met u worden besproken zal er een behandelplan worden gemaakt.

De behandelingen bestaan uit manuele handelingen om zodoende het zelfherstellend vermogen van de gevonden beperkingen op te lossen. Je behandelt dus niet de symptomen maar voornamelijk de oorzaak van het verlies aan beweeglijkheid. Zodoende draag je dus bij in het herstel van de vitaliteit van het lichaam en spreek je het zelf genezend vermogen aan waardoor het lichaam de tijd krijgt om te herstellen

Daarnaast kunnen er adviezen gegeven worden op gebied van houding, voeding etc. Zo nodig kan worden verwezen naar andere disciplines, zoals reguliere arts, manueel of fysiotherapeut, mensendieck therapeut, psychotherapeut,  e.a.

Mocht het zijn dat er vanuit het totale onderzoek blijkt dat er verder regulier onderzoek wenselijk is dan zal er een doorverwijzing plaats vinden naar de daarvoor geschikte specialist.

Behandeling duur en frequentie

Elke behandeling zal ongeveer 45 tot 60 minuten duren met veelal een tussen pose van 3 tot 6 weken. Dit heeft te maken met het gegeven dat het lichaam weer tijd nodig heeft om te wennen aan een nieuw evenwicht. Het herstel kost energie en daarom is het wenselijk dat men op de dag van de behandeling zich niet te veel inspant. Gun uw lichaam de rust om te herstellen.

Indicatie voor behandelingen bij volwassen zijn o.a

  • Rugklachten
  • Terug kerende blessures
  • Hoofdpijnklachten
  • Buikpijnen
  • Maag en darmklachten ( oprispingen, obstipatie)
  • Vermoeidheidsklachten
  • Post operatieve klachten
  • Pre en postnatale klachten

Deze lijst is niet volledig. Heeft u vragen omtrent een bepaalde klacht neem dan contact op.