Beroepsverenigingen NVO EN NRO

Nederlandse Vereniging voor Osteopathie (NVO),  zie www.osteopathie.nl.

Hier vind u meer informatie over het vak maar tevens verzekering/vergoedingen, organisatie, opleidingen en wetenschappelijke publicaties.

Nederlands Register voor Osteopathie (NRO), zie www.osteopathie-NRO.nl

Hier vind u informatie over kwaliteitseisen, nascholing, organisatie maar ook klacht en tuchtrecht.

KLACHTEN- en GESCHILLENREGELING. De nieuwe wet Wkkgz Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen in de Zorg gaat per 1-1-2017 van kracht. Als osteopaat ben ik lid en ingeschreven bij het Nederlands register voor Osteopathie en de Nederlandse Vereniging voor Osteopathie.

Informatie over hoe om te gaan met ontevredenheid/klachten over uw behandelaar kunt u vinden onder deze link. De informatie is ook beschikbaar in de wachtkamer van de praktijk