Beroepsverenigingen NVO EN NRO

Nederlandse Vereniging voor Osteopathie (NVO),  zie www.osteopathie.nl.

Hier vind u meer informatie over het vak maar tevens verzekering/vergoedingen, organisatie, opleidingen en wetenschappelijke publicaties o.a.
Veiligheid van osteopathische behandeling
„Kinderen en baby’s „

Een retrospectief onderzoek naar de veiligheid van osteopathische behandeling voor baby’s en kinderen. Er werd nagegaan of er meldingen waren van complicaties na een osteopathische behandeling. Binnen de groep van 502 kinderen werden geen complicaties als gevolg van de osteopathische behandeling gerapporteerd. De auteurs concluderen dat osteopathie een veilige behandel-methodiek lijkt op basis van de uitkomsten van het onderzoek.
Referentie: Hayes NM, Bezilla TA. Incidence of iatrogenesis associated with osteopathic manipulative treatment of pediatric patients. J Am Osteopath Assoc. 2006 Oct;106(10):605-8

Nederlands Register voor Osteopathie (NRO), zie www.osteopathie-NRO.nl

Hier vind u informatie over kwaliteitseisen, nascholing, organisatie maar ook klacht en tuchtrecht